Over ons

1

Missie, strategie, thema's en waarden

Lees ook meer over het beleidsplan, de langetermijnvisie en ons engagement rond diversiteit, inclusiviteit en gelijkwaardigheid.

2

Netwerk en lidverenigingen

Maak kennis met het netwerk van Bond Beter Leefmilieu.

3

Medewerkers

Contacteer onze teams.

4

Bestuur en organisatie

Vind informatie over de algemene vergadering, het bestuursorgaan, het dagelijks bestuur, de bijzondere volmachten en statuten.

5

Van 1971 tot nu

Een halve eeuw in de bres voor een beter leefmilieu.

Netwerk voor de toekomst

Bond Beter Leefmilieu verenigt natuur- en milieuorganisaties en versterkt de stem van duurzame koplopers in Vlaanderen.

Samen initiëren en stimuleren we de transitie naar een samenleving met een volledig hernieuwbare, circulaire economie. We maken dit concreet door met burgers, sociale organisaties, ondernemingen en overheden aan haalbare en innovatieve oplossingen te werken.

Zo willen we de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen goed leeft zonder te wegen op het milieu, de natuur en onze gezondheid.