KlimplAnt vzw staat voor Klimaatplatform Antwerpen. De burgerbeweging draait op het enthousiasme van vrijwilligers en buurtbewoners. Ze ondersteunt alle acties die de stad klimaatvriendelijker maken. Een voedselbos planten, je straat vergroenen, elektrische auto’s delen met je buren … Zo verbindt en inspireert KlimplAnt vzw mensen en verenigingen rond het klimaat.