Dit maakt deel uit van het project Life4BelgianClimate, dat financiering heeft ontvangen van het LIFE Programme van de Europese Unie.
De inhoud geeft alleen de mening van de makers weer; CINEA is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de gepubliceerde informatie.

 

Oplossingen voor een eerlijk klimaatbeleid

Memorandum voor de Vlaamse en federale overheid

Hoe kunnen we niet alleen de klimaatcrisis, maar ook de energiecrisis aanpakken? En hoe zorgen we ervoor dat de oplossingen voor iedereen haalbaar zijn? In het voorjaar consulteerden we een diverse groep mensen binnen en buiten de milieubeweging, wat boeiende en soms ook pittige gesprekken opleverde. 

De gesprekken resulteerden in oplossingen die ons land eindelijk op de juiste weg richting klimaatneutraliteit kunnen zetten. Bond Beter Leefmilieu heeft ze gebundeld in dit memorandum. 

 

België moet tegen 2023-24 een nieuw Nationaal Energie- en Klimaatplan indienen bij de EU. Het vorige plan was ondermaats, dat vond ook de Europese Commissie. Onze overheden moeten hun klimaatdoelstellingen aanscherpen. En veel intenser coördineren tussen alle bestuursniveaus. Gedaan met de weinig ambitieuze lasagne van het vorige plan en ontmoedigende ruzies over inspanningen en middelen.

De context waarin deze herziening gebeurt, verschilt ingrijpend met de omstandigheden waarin de vorige versie (uit 2019) opgesteld werd. De klimaatcrisis slaat harder en sneller toe dan ooit, de energieprijzencrisis barstte met de oorlog in Oekraïne verder los. Ecologische, economische, geopolitieke en sociale noodzaak vallen meer dan ooit samen. Het is dan ook cruciaal dat we inzetten op een versnelling van het energie- en klimaatbeleid. Door jarenlang getreuzel móet het tempo nu verveelvoudigen: om de Belgische uitstoot zowat te halveren tegen 2030, moet er op acht jaar tijd drie keer meer gebeuren dan tijdens de voorbije dertig jaar. Het is duidelijk: hoe langer we wachten, des te steiler de klim.

Het goede nieuws is: de oplossingen voor de klimaatcrisis zijn er. We hebben ze opgelijst in het memorandum dat je hier kan lezen. Met deze beleidsadviezen zal ons land niet alleen de vruchten plukken op vlak van aangenamer, gezonder en duurzamer wonen of werken. We hebben er ook voor gekozen om meer dan ooit in te zetten op maatregelen die de sociale en ecologische crisis samen aanpakken. Want beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.Je vindt in dit memorandum de volgende hoofdstukken terug:

  • Iedereen mee dankzij sociaal klimaatbeleid
  • Geef voorrang aan duurzame verplaatsingen
  • Creëer open ruimte en werk mét de natuur
  • Een pioniersindustrie in een circulaire economie
  • Een veerkrachtig landbouwsysteem en gezonde voeding voor iedereen
  • Een energietransitie zonder achterblijvers

Download het memorandum Oplossingen voor een Eerlijk Klimaatbeleid

Over elk hoofdstuk kan je ook een podcast beluisteren, waarin onze beleidsmedewerkers in gesprek gaan met experts van andere organisaties die bouwen aan een sociaal klimaatbeleid, zoals 11.11.11, Natuurpunt, Beweging.net, SAAMO en ACV. Je vindt de podcasts hier.

Beluister de podcastreeks De Kreet van de Planeet

Het is overduidelijk: stilstaan is achteruitgaan. Onze natuur verschraalt en verdort, terwijl het fossiele systeem leidt tot collectieve verarming. Maar onze aanbevelingen tonen hoe we deze vicieuze cirkel samen kunnen doorbreken.Aan het werk!  

 

 

 

Benjamin Clarysse

Coördinator beleid en projectwerking

02 282 17 44

0485 89 28 64

Contacteer ons

Meer weten over het memorandum? Contacteer Benjamin Clarysse, beleidscoördinator van Bond Beter Leefmilieu.

Voor pers: Julie Steendam, 0497 44 62 17, pers@bblv.be

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met