Waterkwaliteit

Door overbemesting behoorden de Vlaamse beken en rivieren lange tijd tot de meest vervuilde waterlopen van Europa. We hebben al grote stappen voorwaarts gezet, maar het kan - en moet - nog steeds beter. Daarom blijft Bond Beter Leefmilieu de volgende Mestactieplannen nauwgezet opvolgen.

Lees hieronder meer over water.