Natuurgebied

Heel wat hectaren natuur dreigen te verdwijnen onder beton, door de fameuze baksteen in de maag en oprukkende industrieterreinen. Nochtans kent iedereen de belangrijke voordelen van groene gebieden: natuur biedt bijvoorbeeld verkoeling op hete dagen, vangt overtollig regenwater op en slaat CO2 op in de bodem. Daarom vragen we de overheid om niet alleen onze bestaande natuurgebieden te beschermen, maar ook werk te maken van ontharding.

Lees hieronder meer over natuurgebieden.