Desinvestering uit fossiele energie

Desinvesteren is het omgekeerde van investeren: in plaats van je geld in een project te steken, haal je het er weg. Omdat je er niet (meer) in gelooft of omdat je niet akkoord gaat met het doel waarvoor je geld gebruikt wordt. Bond Beter Leefmilieu roept samen met de Klimaatcoalitie op tot desinvesteren ('divestment') uit fossiele energie: haal je geld weg bij bedrijven en banken die nog steeds olie, steenkool en andere fossiele energiebronnen ontginnen. Enkel als deze grondstoffen in de grond blijven, kunnen we de klimaatverandering stoppen.

Lees hieronder meer over fossiele energie.