Bouwshift

Vlaanderen wordt kapotverkaveld: elke dag sneuvelt er zes hectare open ruimte. Bond Beter Leefmilieu pleit voor kernversterking: de woningen die we in de toekomst nodig hebben, gaan we op een slimme manier realiseren in de centra van onze steden en gemeenten, in compacte en leefbare wijken. Zo vrijwaren we de natuur. En zo zijn we beter gewapend tegen de alsmaar toenemende hevige regenbuien, en de daarmee gepaard gaande overstromingen, die klimaatverandering veroorzaakt. 

Lees hieronder meer over kernversterking en de betonstop.