Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

In 2011 begon de Vlaamse regering het proces om een Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op te stellen: dit zal het uitzicht en landschap van onze deelstaat bepalen. In 2012 zag het Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen het licht: dit schetst de ruimtelijke toestand van vandaag en een aanzet tot strategieën om hiermee om te gaan. Momenteel werkt de Vlaamse administratie aan het Witboek, dat de krachtlijnen voor het toekomstige ruimtelijke beleid uitzet. Dat moet leiden tot het uiteindelijke Beleidsplan.

Lees hieronder meer over ruimtelijke ordening.