Foto Bernard Hermant

Zo wil klimaatcoalitie in Nederland af van traditionele cv-ketels

Foto Bernard Hermant

In Nederland kunnen vanaf 2021 huiseigenaren hun cv-ketel alleen nog vervangen door een hybride cv-systeem (cv-ketel in combinatie met duurzame warmte-installatie), een warmtepomp of een ander duurzaam alternatief. Dat staat tenminste in een manifest dat vijftien partijen uit een brede klimaatcoalitie presenteerden. Woningen en andere gebouwen kunnen zo sneller verduurzamen. Een bron van inspiratie voor Vlaanderen?

Op gas gaan we Parijs niet halen

Om het klimaatverdrag van Parijs te kunnen realiseren en de aardgaswinning in Groningen te verlagen, moet Nederland het aardgasverbruik tussen nu en 2030 fors terugdringen. Vrijwel alle gebouwen en woningen worden nu nog verwarmd op Gronings gas. Hogere rendementseisen aan nieuwe verwarmingsinstallaties zijn onvermijdelijk. De traditionele, gasgestookte installaties kunnen aan die eisen niet voldoen. Het manifest dat de brede klimaatcoalitie heeft opgesteld, pleit er daarom voor al vanaf 2021 alleen nog hybride systemen, warmtepompen of andere duurzame alternatieven te plaatsen.

Bijkomende innovaties

Om de alternatieven voor de traditionele cv-ketel snel te kunnen ontwikkelen en op grote schaal te plaatsen, zijn in het manifest een aantal randvoorwaarden opgenomen waarvoor de ondertekenaars zich gaan inzetten, zoals het verbeteren van de (hybride) warmtepomp als het gaat om kosten, het geluidsniveau, de netbelasting en het ruimtebeslag. Er is ook nadrukkelijk aandacht voor het dreigende gebrek aan geschoolde technici om de alternatieve technieken en systemen te installeren. Daarnaast is een laagdrempelige regeling voor consumenten essentieel om de benodigde investering te kunnen financieren, zoals bijvoorbeeld huurproposities vanuit energie- en/of installatiebedrijven.

Lessen voor Vlaanderen

Vlaanderen is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van Nederlands gas. Ook onze regio moet dus dringend nadenken hoe het de warmtevoorziening kan verduurzamen, wanneer het vanaf 2030 niet meer kan rekenen op gas van de noorderburen. En wil Vlaanderen de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs nastreven, moet het sowieso op zoek naar alternatieven voor de warmtevoorziening.  Kiezen voor een dure omschakeling van laagcalorisch naar hoogcalorisch gas zonder de alternatieven te overwegen, is geld over de balk gooien. Hopelijk kan het Nederlandse manifest een bron van inspiratie betekenen.

Het manifest is een initiatief van Berenschot. De ondertekenaars zijn: BDH, DHPA, Eneco, Energie-Nederland, Enpuls, Essent, Gasunie, Greenpeace, KVGN, Milieudefensie, Natuur & Milieu, NVDE, Stichting STEK, UNETO-VNI en VFK.

> Lees het originele bericht

> Lees hier het manifest

Groene warmte

Meer over Groene warmte