Superministerraad hoopt op volgende superregering

Afgelopen nacht vond een superministerraad plaats. Hierop besliste onze Vlaamse regering over een heel breed pallet aan milieuthema’s. De betonstop, statiegeld, het lucht- en klimaatplan passeerden de nachtelijke revue. Het akkoord bevat een aantal heel interessante doelstellingen maar schiet op één belangrijk punt schromelijk te kort, de uitvoering. Zo goed als elke maatregel wordt doorgeschoven naar de volgende regering. 

Dat alle onderwerpen samen moesten landen op één ministerraad toonde al het uitstelgedrag van de huidige regering aan. Als CD&V een ballonnetje op liet over statiegeld dan schoten Open VLD en N-VA dit als volleerde scherpschutters uit de lucht. Ook over de betonstop was al heel wat inkt gevloeid. Ondanks het lange voorafgaande proces blijft de regering moeite hebben om deze essentiële dossiers te laten landen. 

Verpakkingsplan voor de vuilbak

De grootste teleurstelling is het verpakkingsplan. De meest opvallende maatregel is het optrekken van de inzameling- en recyclagedoelstelling van 90% drankverpakkingen tegen 2022. Aangezien Fost Plus op basis van zelfrapportering die doelstelling nu al haalt, hoeft de verpakkingsindustrie de eerstkomende jaren geen extra inspanning te leveren. De industrie wordt dus op zijn wenken bediend en krijgt uitstel, niet tot de volgende regering, maar deze nadien. Een evaluatie wordt pas voorzien in 2023. Ondertussen moeten we ons tevreden stellen met een verbod op stickertjes op groenten en fruit. Erg lastig voor mensen met een composthoop, wist onze minister van omgeving te melden. Ondanks de goede bedoelingen achter dergelijke kleine maatregelen zullen ze maar weinig zoden aan de dijk brengen voor het oplossen van het echte probleem: zwerfvuil. Statiegeld pakt dat probleem wel aan.

Ruimte voor verbetering

Ook op vlak van het beleidsplan ruimte vlaanderen, in de volksmond betonstop genoemd, zijn de doelstellingen sterk maar te traag. Onze open ruimte is vandaag al volledig opgesoupeerd. Als we het schaarse restje open ruimte in Vlaanderen willen redden, dan is sneller actie nodig. De beslissing om pas tegen 2040 de betonstop in te voeren zorgt ervoor dat nog eens 22.500 ha aan open ruimte verloren gaat. Meer nog dan de concrete maatregelen wordt met dit plan een dure rekening op de tafel van de volgende regering gelegd. Het 100% vergoeden van planschade kan oplopen tot 13 miljard euro. Hoopgevend is dan weer dat deze regering echt werk lijkt te maken van een onthardingsfonds om oude verharde terreinen terug op te breken. 

Een stop op stookolie

Met een uitfasering van stookolieketels tegen 2021 en een verbod op het aanleggen van gasnetten in nieuwbouwwijken toont onze regering van zijn meest progressieve kant. Ook met het invoeren van een kilometerheffing lijkt het menens. Dit zijn stuk voor stuk sterke maatregelen die een reële bijdrage zullen leveren aan de luchtkwaliteit en onze uitstoot van broeikasgassen. Ook met de doelstellingen voor zonne-energie lijkt onze regering de vlucht vooruit te nemen. Op vlak van energie-efficiëntie en windenergie blijven we achter. Hierdoor is de kans klein dat we de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie zullen halen. 

Landbouw ontspringt de dans

Een opvallende afwezige in het luchtkwaliteits- en klimaatplan is landbouw. Deze wordt slechts zijdelings aangestipt maar elke concrete maatregel ontbreekt. Een ijl toekomstbeeld met nog efficiëntere luchtwassers en onbestaande voedingsadditieven die de methaanuitstoot op spectaculaire doen dalen, worden ons als een fata morgana voorgespiegeld. Hiermee ontloopt de regering de enige maatregel waar we naartoe zullen moeten: het afbouwen van de veestapel. Een duidelijk plan voor de dierlijke sector zou onze landbouw de kans geven om zich ten volle te ontwikkelen binnen de grenzen van ons ecosysteem. In plaats van deze zachte evolutie wordt de rekening doorgeschoven naar later. 

Met de hakken over de sloot

Als dit een examen zou zijn is onze regering met de hakken over de sloot geslaagd. Inhoudelijk goed maar voorts is het too little too late. De progressieve standpunten die ze innemen realiseren ze niet zelf. Ze hopen op een volgende superregering om deze maatregelen uit te voeren. 

Energiebesparing Windenergie Afvalbeleid Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Landbouw

Meer over Energiebesparing, Windenergie, Afvalbeleid, Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, Landbouw