Foto CC Hans Braxmeier

Pas het mestbeleid aan naar het veranderende klimaat

Foto CC Hans Braxmeier

Onze waterkwaliteit blijft achteruitgaan. De regelgeving vervat in de mestactieplannen (MAP) schiet tekort. En ook de klimaatverandering grijpt hierop in: door de droogte wordt het nog een stukje erger. Een aangepast MAP neemt deze klimaatrealiteit best mee.  

Water aan de lippen

Vorig jaar trad het zesde mestactieplan in werking (MAP6). De totstandkoming van het plan vertoonde al gebreken en riep ernstige vragen op over de effectiviteit. Daarom werd een tussentijdse evaluatie voorzien. Belangrijk, want de waterkwaliteit blijft de laatste jaren achteruitgaan. Vorige winter werden de vervuilingsnormen overschreden op 32 procent van de meetpunten en ook de gemiddelde concentraties boeren achteruit. 

Droge zomer

Een van de redenen waarom het MAP zijn doel mist, is het klimaat dat steeds instabieler wordt. Lange droge periodes leiden ertoe dat gewassen minder goed groeien en dus minder stikstof uit de bodem opnemen. Bij tarwe was dat de voorbije zomer het geval. Op zulke tarwestoppel nog een najaarsbemesting toepassen, is onverantwoord. Het mestoverschot dat al opgebouwd is in de bodem, dikt zo nog verder aan en spoelt tijdens de wintermaanden uit en vervuilt beken en rivieren.

Klimaatslim mestbeleid

Door de klimaatverandering zullen langere periodes met onzekere weersomstandigheden vaker voorkomen. Het is logisch om rekening te houden met deze onzekerheid wanneer we het mestbeleid bijsturen. Tijdens droge jaren sturen we de najaarsbemesting beter naar de mestverwerker en komt die niet meer op het land terecht. Dat vraagt om een flexibele wetgeving, goede voorlichting, een gedegen opvolging en voldoende verwerkingscapaciteit. 

Het is positief dat het MAP6 wordt bijgestuurd op de pijnpunten die bij elke evaluatie meer komen bovendrijven. Dat minister Demir heeft aangekondigd het middenveld hier breed bij te betrekken, is een goede zaak. Zo kan samen met de landbouwsector gezocht worden naar passende antwoorden. Ons mestbeleid klimaatslim maken is alvast een must.

Waterkwaliteit Landbouw

Meer over Waterkwaliteit, Landbouw