Nieuwe studie groene warmte

Bond Beter Leefmilieu lanceerde deze week haar nieuwe studie over warmtevoorziening zonder stookolie of aardgas. De belangrijkste aanbeveling: de Vlaamse overheid moet een groen warmtebeleid uitwerken met het oog op klimaatneutraliteit in 2050. Onze voorstellen vallen in goede aarde. Minister van energie Bart Tommelein gaf eerder deze week aan dat we een structurele omslag moeten maken. Hij overweegt een groene taxshift van elektriciteit naar gas en stookolie als onderdeel van het federale energiepact tegen eind dit jaar. Misschien wel dé belangrijkste maatregel uit de studie ligt dus op de onderhandelingstafel. 

Reacties van de commissie energie

Op woensdag 18 oktober trok Bond Beter Leefmilieu naar de commissie energie van het Vlaams Parlement met haar nieuwe studie. De studie schuift geen definitieve oplossingen naar voor, maar biedt op basis van de huidige technologische mogelijkheden een aanzet tot debat. 

Verschillende sleutelmaatregelen die in de studie naar voor komen, zoals een verbod op het verkopen en plaatsen van stookolieketels of een verschuiving van lasten van elektriciteit naar fossiele brandstoffen, stonden ook in de klimaatresolutie van het Vlaams Parlement. 

Enkele commissieleden wezen op het belang van een goede afstemming met het afvalbeleid, aangezien nu veel warmtenetten gevoed worden door warmte uit afvalverbranding. We moeten er inderdaad over waken dat we geen overcapaciteit in stand houden door de aanleg van warmtenetten bij verbrandingscentrales die we in de toekomst niet meer nodig hebben. 

In de komende weken maken de verschillende energieministers werk van het federale energiepact en in 2018 moet er ook nog een energie- en klimaatplan 2030 ingediend worden bij Europa. Een ambitieus beleid rond vergroening van de warmtevraag mag in beide teksten zeker niet ontbreken.

Groene warmte

Meer over Groene warmte