Om de beleidsmakers op federaal en Vlaams niveau te inspireren, stelt BBL haar voedingsvisie voor. 

Het voedingsbeleid van de toekomst in 13 gangen

Om de beleidsmakers op federaal en Vlaams niveau te inspireren, stelt BBL haar voedingsvisie voor. 

Voedsel is alomtegenwoordig dezer dagen: vorige week won het voedselprogramma van de VN nog terecht de Nobelprijs voor de vrede en op 16 oktober staat wereldvoedseldag op de agenda. Bij Bond Beter Leefmilieu maken we van de gelegenheid gebruik om onze smakelijke visie op het voedingsbeleid de wereld in te sturen.

Het belang van voedsel valt niet te onderschatten. Corona heeft nog eens duidelijk gemaakt dat ons voedingssysteem kwetsbaarder is dan we dachten. De Europese voedingsstrategie ‘Farm to Fork’ komt dus als geroepen. Ook in Vlaanderen staat dergelijk beleid in de steigers. Met grote honger volgen we vanuit de milieubeweging deze evolutie. Om de beleidsmakers op federaal en Vlaams niveau te inspireren, stelt BBL haar voedingsvisie voor.

We serveren onze prioriteiten in dertien gangen, met aangepaste wijnen naar proces, inhoud en aanpak:

Proces

 1. Stel een duidelijke en geïntegreerde voedingsvisie met duidelijke prioriteiten en meetbare doelstellingen op. Voorzie een gedegen opvolging en bijsturing van de ontwikkelde beleidsinitiatieven.
 2. Zorg voor een wetenschappelijke en multidisciplinaire onderbouwing en een breed maatschappelijk draagvlak. De overheid heeft hier een coördinerende en faciliterende rol. 
 3. Maak als eerste stap een analyse van de verschillende beleidsdomeinen en stem lopende processen af op de ontwikkelde visie. Zorg er vervolgens voor dat alle relevante beleidsdomeinen aan tafel zitten en dat er evenwichtige inspraak is.

Inhoudelijke klemtonen

 1. De doelstellingen van de Europese strategie Farm to Fork worden maximaal onderschreven.
 2. Productie wordt binnen de absolute milieugrenzen gebracht via agro-ecologische principes, systeem- en technologische innovatie.
 3. Een eiwitplan maakt werk van een betere balans tussen dierlijke en plantaardige eiwitproductie en -consumptie.
 4. Voedselverlies wordt gereduceerd doorheen alle schakels in de keten.
 5. Veerkracht wordt het uitgangspunt, zodat we bestand zijn tegen mondiale en regionale schokken van politieke, economische en klimatologische aard.
 6. Kringlopen worden optimaal gesloten op een passende schaal. 
 7. Er wordt gefocust op starters in de primaire sector. Een eerlijke verloning en sterkere positie van de producent in de keten staan voorop.

Aanpak

 1. Stel het landbouwbeleid maximaal af op de te realiseren doelen binnen het voedingsbeleid.
 2. Ontwikkel een consumentenbeleid afgestemd op een mix van beleidsmaatregelen en prioriteer volgens impact, namelijk: 1) regulering en fiscale instrumenten, 2) labeling, sensibilisering en keuzearchitectuur, 3) vrijwillige sector- of consumenten initiatieven.
 3. Stuur en coördineer het innovatieve potentieel aanwezig in de Vlaamse voedings-, landbouw- en milieusector om een versnelde transitie van ons voedingssysteem te onderbouwen. Ook innovaties op sociaal vlak verdienen hier een plaats. 

Ons volledige dossier gaat dieper in op de uitdagingen en de kansen. We kijken als milieubeweging erg uit om bij minister Crevits mee aan tafel te schuiven bij de verdere uitwerking van de Vlaamse voedingsvisie.

Landbouw

Meer over Landbouw