Potretfoto van Ludovic Vigneron

Ludovic Vigneron, zaakvoerder van Advenso.

(c) Foto Advenso

‘Het startstopbeleid van onze overheid is een van de grootste uitdagingen voor ondernemers’

Ludovic Vigneron, zaakvoerder van Advenso.

(c) Foto Advenso

Bond Beter Leefmilieu ging in gesprek met Ludovic Vigneron, zaakvoerder van Advenso. De West-Vlaamse onderneming helpt niet alleen mensen en bedrijven bij hun zoektocht naar groene energie-oplossingen, ze introduceert ook in haar eigen gebouw en werking stap voor stap klimaatvriendelijke oplossingen.

Groene energie-oplossingen spelen een belangrijke rol in de transitie naar een klimaatneutrale wereld. Daarom hebben Bond Beter Leefmilieu en Advenso de handen in elkaar geslagen. Samen willen we nog meer mensen informeren over hernieuwbare energie en duurzaam wonen, bijvoorbeeld via ons platform Ecobouwers.be.

Vanuit de milieubeweging voelen we dat alsmaar meer mensen hun schouders willen zetten onder de veranderingen en innovaties die nodig zijn om klimaatneutraal te worden, zoals hernieuwbare energie. Merken jullie dat ook, als installateur van groene energie-oplossingen?

Ludovic Vigneron: “We merken dat de marktvraag naar hernieuwbare energie toeneemt. Mensen denken na over hun ecologische voetafdruk, ze worden kritischer. De klimaatmarsen hebben daar een belangrijke rol in gespeeld. Door alle aandacht voor duurzaamheid is een duurzame levenswijze meer maatschappelijk aanvaard.”

“Daarnaast zien we ook de vraag van klanten veranderen. Ze willen niet langer enkel zonnepanelen, ze willen een totaaloplossing voor hun energienoden. Ze willen toestellen die met elkaar communiceren zodat hun energieproductie en -verbruik gemonitord en beter op elkaar afgestemd kunnen worden. Ik zie de aparte installatie van zonnepanelen de komende tien jaar dan ook verdwijnen, in de plaats zullen we meer advies verlenen en energieoplossingen op maat uitwerken, die bovendien future proof zijn.”

Je bent in 2007 in de zonnepanelensector gestapt, toen de markt nog zeer beperkt was. Wat heeft je overhaald om op hernieuwbare energie in te zetten?

“Voor 2007 werkte ik vele jaren bij een energieleverancier, ik was dus al een tijdje actief in de energiesector. Ik voelde wat er leefde en bewoog en het was toen al duidelijk dat de klassieke energiebevoorrading niet toekomstbestendig was. Wat we met Advenso deden was dus enerzijds pionierswerk, anderzijds namen we een berekend risico. Wij waren niet per se vroeg toen we de stap naar hernieuwbare energie zetten, energieleveranciers waren vooral laat. Vandaag zie je dat ook zij bij het brede publiek inzetten op zonnepanelen en dergelijke. De hele energiemarkt is ondertussen naar hernieuwbaar verschoven.”

In 2017 zijn jullie verhuisd naar een nieuwbouwkantoor in Jabbeke. De ideale plek om zelf met innovatieve technieken aan de slag te gaan. Hoe hebben jullie daar de duurzame kaart getrokken?

“In 2015 begonnen we al met de denkoefening. Hoe konden we duurzame energietechnieken combineren? Maar ook: hoe konden we onze energiestromen monitoren? Want als je de actualiteit en ontwikkelingen op vlak van energie opvolgde - rond bijvoorbeeld het prosumententarief - zag je in welke richting de overheid evolueerde: ze wilde dat we onze zelf opgewekte energie zoveel mogelijk ter plaatse zouden verbruiken.”

“Het resultaat van die denkoefening? Vandaag is ons kantoor onder andere voorzien van led-verlichting, zonnepanelen, batterijen en een laadpaal voor voertuigen, verwarmen gebeurt via een warmtepomp, en de energieproductie en het energieverbruik worden opgevolgd via een energiemanagementsysteem.”

“Daarnaast is duurzaamheid ook een belangrijke factor bij onze keuze voor leveranciers. We zoeken partners die dezelfde gedachte uitdragen - soort zoekt soort - en aandacht besteden aan een milieuvriendelijk productieproces, verpakking, transport, recyclage … We zijn er veel nauwlettender in dan pakweg dertien jaar geleden.” 

“We leveren al heel wat duurzame inspanningen, maar ons partnership met Bond Beter Leefmilieu geeft ons nieuwe inzichten en stimuleert ons om verdere stappen te zetten. Bijvoorbeeld rond mobiliteit, een domein waarop wij nog minder actief zijn, maar waarin jullie al ver staan. Een van onze vertegenwoordigers rijdt met een elektrische wagen, wat niet evident is in een job waarbij je zoveel kilometers aflegt. Maar we willen op dat vlak nog groeien. Door samen te werken en kennis uit te wisselen.”

Wat kan volgens jou nog meer ondernemers overtuigen om een duurzame koers te varen?

‘Enkele van de grootste uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden, zijn de doelstellingen van Vlaanderen en het startstopbeleid van onze overheid. Tegen 2030, dat is niet meer zo veraf, moet het geïnstalleerde vermogen van zonnepanelen verdubbelen. Tegen 2050 moeten we klimaatneutraal zijn. De langetermijndoelstellingen zijn duidelijk, we weten waar we heen moeten. Maar de roadmap die uitlegt hoe we daar geraken, ontbreekt. Het duurt te lang voor de overheid heldere en goede actiepunten onderneemt. Daardoor lopen we altijd een stukje achter op de doelstellingen. Ondernemingen hebben in plaats van ad hoc bijsturing een consistent plan nodig, zodat we op een stabiele manier kunnen werken.’

Natuurlijk hopen we dat ondernemers ook zonder die roadmap duurzame stappen willen zetten. Heb je advies voor collega-ondernemers?

“Zet dingen in beweging. Met kleine stappen, als de grote niet lukken, zodat je kan blijven bewegen. En bekijk duurzaam ondernemen altijd op lange termijn. Je doet het per slot van rekening voor de toekomst.”

Zonne-energie Groene warmte Ecobouwers.be Ondernemers voor de toekomst

Meer over Zonne-energie, Groene warmte