De stijgende energieprijzen wegen zwaar door op de inflatie en dat maakt ons ervan bewust hoe afhankelijk burgers en bedrijven nog altijd zijn van fossiele energie. - © Ibrahim Boran

Het antwoord op stijgende energieprijzen: tandem van energiebesparing en hernieuwbare energie

De stijgende energieprijzen wegen zwaar door op de inflatie en dat maakt ons ervan bewust hoe afhankelijk burgers en bedrijven nog altijd zijn van fossiele energie. - © Ibrahim Boran

Het kan even slikken worden voor wie straks de energierekening in de bus krijgt. De energieprijzen zijn op korte tijd fel gestegen. Op korte termijn kan eventueel een ander contract soelaas brengen, maar op lange termijn bieden twee oplossingen een structureel antwoord: energiebesparing en hernieuwbare energie.

De onverwachte hausse van de energieprijzen

Wie gaat tanken heeft het al gemerkt: sinds november zijn de brandstofprijzen met zo’n 20 procent gestegen. Maar niet alleen petroleumproducten werden fors duurder, ook aardgas en elektriciteit werden duurder. Op de groothandelsmarkt zijn beiden zowat in prijs verdubbeld. Ook steenkool ontsnapt er niet aan: per ton legt de gespecialiseerde groothandelaar er nu drie keer meer voor op tafel dan een jaar geleden.

De stijgende energieprijzen wegen zwaar door op de inflatie en dat maakt ons ervan bewust hoe afhankelijk burgers en bedrijven nog altijd zijn van fossiele energie.

Klimaatverandering één van de oorzaken

Groothandelsprijzen ontstaan uit een spel van vraag en aanbod. De vraag stijgt en dat heeft alles te maken met de heropleving van de economie, nu we de coronapandemie stilaan achter ons aan het laten zijn.

Maar ook het aanbod sputtert, en daar komt het klimaat mee om de hoek kijken. Zo heeft de aanhoudende droogte in China rivieren drooggelegd. Waterkrachtcentrales konden minder stroom leveren waardoor steenkoolcentrales het moesten overnemen. Tegelijk zorgde een hittegolf ervoor dat massaal airco’s ingeschakeld werden.

Elders bemoeilijkte overvloedige regen en wateroverlast de aanvoer van steenkool, zowel in China zelf als vanuit Indonesië. Dat, op zijn beurt, doet de vraag in Azië naar aardgas stijgen. Wereldwijde prijsstijgingen voor zowel kolen als aardgas zijn het gevolg. In het kielzog daarvan stijgt ook de prijs van elektriciteit, die vandaag nog in belangrijke mate gemaakt wordt in gas- en kolencentrales.

We zijn dus niet alleen afhankelijk van fossiele energie, we zijn ook onderhevig aan hun effect op het klimaat.

 

We zijn dus niet alleen afhankelijk van fossiele energie, we zijn ook onderhevig aan hun effect op het klimaat.

De oplossing: tandem van energiebesparing en hernieuwbare energie

De prijsstijgingen zijn niet min en consumentenorganisaties raden aan om nu kritischer dan ooit naar het energiecontract te kijken. Een ander contract kan de consument behoeden voor een al te pijnlijke prijsstijging. Zoeken naar de goedkoopste prijs is één ding, op termijn is het een betere oplossing om structureel los te komen van fossiele energie.

Dus moeten we in de eerste plaats kritisch kijken naar het energieverbruik zelf en nagaan hoe we er zuiniger mee kunnen omspringen. Het loont nu meer dan ooit om op zoek te gaan naar energievreters in huis en om bij de vervanging van een toestel te kiezen voor het energiezuinigste model. 

Vervolgens moeten we fossiele energie zo snel mogelijk inruilen voor hernieuwbare energie. Windturbines en zonnepanelen produceren stroom zonder input van aardgas of steenkool en kunnen ons afschermen van de grote prijsschommelingen die we momenteel ervaren.

Om het plaatje compleet te maken, moeten we ook aan de kant van de verbruiker omschakelen van fossiel naar hernieuwbaar. Elektrische voertuigen dus in plaats van voertuigen met een verbrandingsmotor en warmtepompen in plaats van gas- of stookolieketels. Dat levert een grotere energieonafhankelijkheid op, maar ook extra voordelen, zoals propere lucht en minder ongevallen met slecht werkende ketels.

Desinvestering uit fossiele energie Groene warmte

Meer over Desinvestering uit fossiele energie, Groene warmte