Geen duurzame toekomst zonder veerkracht

Dit jaar staat Connect2Change in het teken van veerkracht. We geloven dat dit brede begrip een oplossing kan bieden in de turbulente tijden die onze wereld kent. De natuur- en milieuknopen die we als sector willen ontwarren, zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Het gaat over weerbaarheid inbouwen in onze systemen en de manier waarop we de toekomst boetseren. 

Globale veranderingen treffen ons allen

“Verandering is van alle tijden”, is een veelgehoord mantra. Maar de verandering die we vandaag zien, verschilt van die in het verleden door de schaal waarop ze zich afspeelt. Daar waar verandering zich vroeger soms trager of meer lokaal manifesteerde, wordt ze nu gestuurd door grote en wereldwijde gebeurtenissen en processen. 

Klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, militaire conflicten, economische crisissen en de snelle opkomst van artificiële intelligentie beïnvloeden elk van ons en komen steeds vaker dichtbij. En dat creëert soms een gevoel van onmacht en onbehagen, want het gaat over onze jobs, ons leefmilieu en onze leefkwaliteit. 

Die gevoelens hebben gevolgen op maatschappelijk niveau. Zo zien we dat wanneer het geloof in de politiek of in positieve verandering wegdeemt, populisme en polarisering hoogtij vieren. De toenemende spanningen rond klimaatmaatregelen of LGBTQIA+-rechten zijn hier pijnlijke voorbeelden van. 

Toekomstdenken als schokdemper

Hoewel de grote crisissen zich op een wereldwijde schaal afspelen, liggen er tegelijk onnoemelijk veel antwoorden bij onszelf en op lokaal niveau. Vandaag zien we hoe mensen binnen hun lokale gemeenschap of in een coöperatie oplossingen formuleren. Door kennis en middelen te delen. Door een rechtvaardiger fiscaal systeem op te zetten en democratische processen te versterken in ons land. Door ecosystemen te herstellen die ons voor de ergste gevolgen van klimaatverandering behoeden en ons van essentiële diensten voorzien. Het is aan ons -als milieubeweging en middenveld- om die machteloosheid en dat onbehagen te keren door schokdempers in te bouwen, door mensen een stem te geven en door oplossingen te formuleren. 

Verandering hoeft niet te verlammen, maar kan positief zijn als ze plaatsvindt in een veerkrachtige maatschappij. In een maatschappij die schokken opvangt door vooruit te denken, zullen nieuwe kansen ontstaan voor onze economie, zullen mensen kunnen profiteren van een sociaal rechtvaardig weefsel en krijgen we natuur en een leefmilieu opnieuw in topconditie. 

Samen ideeën delen

Dat laatste is waar we met Bond Beter Leefmilieu volop op inzetten. Samen met jullie doen we daarom volgende week ideeën op over de toekomst van onze natuur, landbouw, economie en democratie. Zodat we onze samenleving weer doen opveren.

Connect2Change / 25 mei / Brussel