Guillaume De Périgois | Unsplash

Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt klagen samen met 60 milieu-organisaties afbraak milieubeleid door Ursula von der Leyen aan

Guillaume De Périgois | Unsplash

Helaas kiest Vlaanderen resoluut voor een calimerohouding ten opzichte van de Europese klimaat- en milieudoelstellingen en doet het zelfs aan actieve lobbying om die te doen verdwijnen.

De brainstormsessies in de Europese middens bereiken deze dagen een ongeziene creativiteit. Opgejaagd door de boerenprotesten, krioelt het er van de ideeën om het Europese landbouwbeleid nóg wat minder groen te maken. Samen met meer dan 60 organisaties roepen Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt vandaag Europees commissievoorzitter Ursula von der Leyen op om die plannen te laten varen en een echt antwoord te geven op de uitdagingen van de Europese landbouw. 

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, mag de boerenprotesten niet gebruiken als excuus om de groene architectuur van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) te verzwakken. Milieunormen mogen geen zondebok worden voor het gebrek aan sociale en economische duurzaamheid in het huidige landbouwsysteem. De boeren komen op straat om een waaier aan redenen: van oneerlijke concurrentie met import die amper aan milieunormen moet voldoen, over onevenwichtige distributie van de winsten in de voedselketen tot GLB-subsidies die de kleine spelers in een agro-industriële ratrace dwingen waar ze onmogelijk heelhuids uit geraken. Eenzijdig de randvoorwaarden van het landbouwbeleid verzwakken is onaanvaardbaar en biedt geen antwoord op de problemen van de boeren, stellen de meer dan 60 Europese en Belgische organisaties.  De voorstellen, zoals het schrappen van controles bij het leeuwendeel van de gesubsidieerde landbouwers, het versoepelen van de al zwakke milieuvoorwaarden, of het elimineren van de verplichting om pesticidengebruik nog maar te melden, zijn onbegrijpelijk voor een instelling die verantwoordelijk is voor voedselzekerheid en volksgezondheid. Bovendien is het duidelijk dat het landbouwbeleid, zelfs met deze maatregels, zwaar tekortschiet op vlak van biodiversiteit en klimaat.“In plaats van voorstellen aan te nemen die de veerkracht van de landbouw in de Europese Unie in gevaar brengt, dient de Commissie te focussen op maatregelen die de landbouwer wél een toekomstgericht verdienmodel kunnen bieden. Hoog tijd om de overheidsmiddelen te herbestemmen richting een eerlijk landbouwsysteem en een gezonde leefomgeving,” stelt Heleen De Smet van Bond Beter LeefmilieuBovendien staat het gebrek aan transparantie en publieke betrokkenheid bij het formuleren van deze maatregelen, bovenop de non-paper die op tafel ligt, haaks op de kernprincipes van de Europese Unie. De organisaties wijzen ook op het potentieel dat de lidstaten zelf hebben om een correcte en eerlijke verdeling van subsidies ter ondersteuning van de landbouwers in te voeren.  “Vlaanderen zou haar miljoenen landbouwsubsidies maximaal kunnen inzetten om landbouwers te vergoeden voor ecosysteemdiensten, zoals landschapsbeheer, waterberging of biodiversiteitsverhoging.” stelt Stijn Leestmans van NatuurpuntHelaas kiest Vlaanderen resoluut voor een calimerohouding ten opzichte van de Europese klimaat- en milieudoelstellingen en doet het zelfs aan actieve lobbying om die te doen verdwijnen. De organisaties roepen de commissievoorzitter op om de ontmanteling van de groene architectuur van het GLB stop te zetten, en een integrale aanpak naar voren te schuiven die landbouwers ondersteunt richting een agro-ecologisch landbouwmodel. 

Download de brief hieronder.