Artsen, onderzoekers en organisaties vragen in open brief dringend onderzoek naar de risico’s van nauw contact tussen mensen en dieren

In een open brief vraagt een coalitie van (dieren-)artsen, organisaties en onderzoekers verbonden aan Belgische universiteiten en wetenschappelijke instellingen aan de overheid om dringend onderzoek te laten uitvoeren naar de gezondheidsrisico’s van nauw contact tussen dieren en mensen. 

Het coronavirus heeft ons pijnlijk duidelijk gemaakt dat de manier waarop we omgaan met dieren gevaarlijk is voor onze gezondheid. De situatie in China lijkt veraf, maar het virus had eigenlijk even goed in België kunnen uitbreken. Want ook hier staan de mensen vaak in nauw contact met dieren: in de veeteelt, met huisdieren en zelfs met wilde dieren. Nauw contact met dieren verhoogt het risico op een virusoverdracht zoals dat van COVID-19, aldus recente onderzoeksrapporten van zowel de Verenigde Naties als ProVeg. 

Ons versnipperd landschap en onze intensieve veehouderij maakt van België een risicogebied. Hoe meer dieren op een kluitje en hoe meer contact met de mens, hoe groter de kans dat een virus overgaat van mens op dier. Wereldwijd zijn er weinig gebieden waar zo veel vee zo’n kleine oppervlakte beslaat dan in Vlaanderen. Specifiek voor de veehouderij zijn er naast virusoverdracht ook bijkomende gezondheidsrisico’s zoals fijn stof, endotoxinen, geurhinder en resistentie tegen antibiotica.

Een verkennend onderzoek, specifiek voor de Vlaamse context, uitgevoerd aan het Instituut voor landbouw en visserijonderzoek (ILVO), kwam eerder tot de conclusie dat voor Vlaanderen te weinig gegevens beschikbaar zijn om de risico’s voldoende te kunnen inschatten. Daarna bleef het stil, al is de ongerustheid niet mee verdwenen. Daarom roept een coalitie tussen onderzoekers van alle Vlaamse universiteiten, artsen en middenveldsorganisaties onze politici op om deze risico's ernstig te nemen en hoog op de onderzoeksagenda te plaatsen. 

De coalitie geeft ook 10 concrete beleidsaanbevelingen die onze politici kunnen gebruiken om direct mee aan de slag te gaan. 

Landbouw ProVeg Belgium

Meer over Landbouw